معنی و ترجمه کلمه loss leader به فارسی loss leader یعنی چه

loss leader


کالايى که با قيمت پايين( با ضرر)،کالايى که با ضرر فروخته ميشود( براى جمع کردن مشترى)
بازرگانى : کالايى که به منظور جلب توجه مشترى زير قيمت تمام شده بفروش مى رسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها