معنی و ترجمه کلمه lost chain به فارسی lost chain یعنی چه

lost chain


زنجيره از دست رفته
کامپيوتر : زنجيره گم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها