معنی و ترجمه کلمه loud به فارسی loud یعنی چه

loud


باصداى بلند،بلند اوا،پر صدا،گوش خراش ،زرق وبرق دار،پرجلوه ،رسا،مشهور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها