معنی و ترجمه کلمه loudmouthed به فارسی loudmouthed یعنی چه

loudmouthed


پر سر وصدا،پرهياهو،وراج ،داراى صداى بلند،بلند اواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها