معنی و ترجمه کلمه love set به فارسی love set یعنی چه

love set


ورزش : بازنده محض بدون حتى يک گيم برده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها