معنی و ترجمه کلمه low born به فارسی low born یعنی چه

low born


فرومايه ،بد گهر،بداصل ،پست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها