معنی و ترجمه کلمه low browed به فارسی low browed یعنی چه

low browed


کوته جبين ،پايين افتاده ،داراى سردر کوتاه ،دلتنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها