معنی و ترجمه کلمه low key به فارسی low key یعنی چه

low key


باشدت کم ،(در مورد صدا )داراى صداى گرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها