معنی و ترجمه کلمه low priced به فارسی low priced یعنی چه

low priced


ارزان ،کم بها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها