معنی و ترجمه کلمه low-los به فارسی low-los یعنی چه

low-los


علوم مهندسى : تلف کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها