معنی و ترجمه کلمه low-voltage engineering به فارسی low-voltage engineering یعنی چه

low-voltage engineering


تکنيک فشار ضعيف
علوم مهندسى : مهندسى فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها