معنی و ترجمه کلمه low-voltage heating به فارسی low-voltage heating یعنی چه

low-voltage heating


علوم مهندسى : گرمايش فشار ضعيف

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها