معنی و ترجمه کلمه low-voltage insulator به فارسی low-voltage insulator یعنی چه

low-voltage insulator


علوم مهندسى : ايزولاتور فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها