معنی و ترجمه کلمه low-voltage regulating transformer به فارسی low-voltage regulating transformer یعنی چه

low-voltage regulating transformer


علوم مهندسى : ترانسفورماتور تنظيم فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها