معنی و ترجمه کلمه low-voltage supply به فارسی low-voltage supply یعنی چه

low-voltage supply


علوم مهندسى : منبع فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها