معنی و ترجمه کلمه low-voltage system به فارسی low-voltage system یعنی چه

low-voltage system


سيستم فشار ضعيف
علوم مهندسى : شبکه ى فشار ضعيف تاسيسات فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها