معنی و ترجمه کلمه low-voltage voltmeter به فارسی low-voltage voltmeter یعنی چه

low-voltage voltmeter


علوم مهندسى : ولتمتر فشار ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها