معنی و ترجمه کلمه low به فارسی low یعنی چه

low


ضعيف ،عقب ، )=moo()vi.vt.&n.(صداى گاو،مع مع کردن ، : )adv.adj.&n.(پست ،کوتاه ،دون ،فرومايه ،پايين ،اهسته ،پست ومبتذل ،سربزير،فروتن ،افتاده ،کم ،اندک ،خفيف ،مشتعل شدن ،زبانه کشيدن
علوم مهندسى : کم
ورزش : نزديک سبد
علوم نظامى : ارتفاع کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها