معنی و ترجمه کلمه loyalty discount به فارسی loyalty discount یعنی چه

loyalty discount


تخفيف وفادارى
بازرگانى : تخفيف مشتريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها