معنی و ترجمه کلمه lrc به فارسی lrc یعنی چه

lrc


کامپيوتر : Longitudinal Redundancy Checkمقابله افزونگى طولى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها