معنی و ترجمه کلمه lubric به فارسی lubric یعنی چه

lubric


)lubricious(ليز،نرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها