معنی و ترجمه کلمه lubrication technology به فارسی lubrication technology یعنی چه

lubrication technology


علوم مهندسى : تکنيک روغنکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها