معنی و ترجمه کلمه lubricousor lubricious به فارسی lubricousor lubricious یعنی چه

lubricousor lubricious


ليز،نرم ،هرزه ،بيقرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها