معنی و ترجمه کلمه lubritorium به فارسی lubritorium یعنی چه

lubritorium


جايگاه مخصوص روغن کارى ماشين ،محل روغن کارى ،چال ،چاله سرويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها