معنی و ترجمه کلمه lucarne به فارسی lucarne یعنی چه

lucarne


پنجره عمودى خوابگاه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها