معنی و ترجمه کلمه lucky به فارسی lucky یعنی چه

lucky


خوش اقبال ،بختيار،خوش يمن ،خوش قدم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها