معنی و ترجمه کلمه lues venerea به فارسی lues venerea یعنی چه

lues venerea


سفليس ،کوفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها