معنی و ترجمه کلمه lugless joining shackle به فارسی lugless joining shackle یعنی چه

lugless joining shackle


علوم دريايى : بخوى زنجير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها