معنی و ترجمه کلمه lumbaginous به فارسی lumbaginous یعنی چه

lumbaginous


دچار کمر درد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها