معنی و ترجمه کلمه luminance به فارسی luminance یعنی چه

luminance


تشعشع ،روشنايى
کامپيوتر : درخشندگى
الکترونيک : روشنايى
روانشناسى : تابندگى
علوم هوايى : درخشندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها