معنی و ترجمه کلمه luminosity به فارسی luminosity یعنی چه

luminosity


روشنايى ،درخشندگى ،نور افکنى ،جسم نورانى ،فروغ ،فروزندگى ،درخشش
علوم مهندسى : چيز روشن وضوح
کامپيوتر : درخشندگى
الکترونيک : تابندگى
روانشناسى : تابندگى
زيست شناسى : درخشندگى
نجوم : درخشش علوم هوايى : بازده روشنايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها