معنی و ترجمه کلمه lunar craters به فارسی lunar craters یعنی چه

lunar craters


حفره هاى ماه
نجوم : دهانه هاى ماه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها