معنی و ترجمه کلمه lunge به فارسی lunge یعنی چه

lunge


حرکت لانژ،حمله ناگهانى شمشيرباز بجلو و باز کردن بازو،حمله ناگهانى( مثلا با شمشير)،پرتاب ناگهانى ،پيشروى ناگهانى ،جهش کردن ،خيز زدن
ورزش : حرکت ناگهانى بدن به جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها