معنی و ترجمه کلمه lupulin به فارسی lupulin یعنی چه

lupulin


گرد زرد رازک ،خاکه تلخه که بعنوان داروى مسکن استعمال ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها