معنی و ترجمه کلمه lurid به فارسی lurid یعنی چه

lurid


رنگ پريده ،مستهجن ،بطورترسناک ياغم انگيز،موحش ،شعله تيره ،شعله دودنما،رنگ زرد مايل به قرمز،کم رنگ وپريده ،زننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها