معنی و ترجمه کلمه luxurious به فارسی luxurious یعنی چه

luxurious


خوش گذران ،داراى زندگى تجملى ،مجلل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها