معنی و ترجمه کلمه lvov gambit به فارسی lvov gambit یعنی چه

lvov gambit


گامبى لووف
ورزش : گامبى زوکرتورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها