معنی و ترجمه کلمه lycanthrope به فارسی lycanthrope یعنی چه

lycanthrope


کسى که تصور ميکند گرگ شده است ،ادمى که بشکل گرگ در امده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها