معنی و ترجمه کلمه lying به فارسی lying یعنی چه

lying


دروغگويى
روانشناسى : دروغگويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها