معنی و ترجمه کلمه lyingly به فارسی lyingly یعنی چه

lyingly


بدروغ ،دروغى ،کاذبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها