معنی و ترجمه کلمه lyle gun به فارسی lyle gun یعنی چه

lyle gun


تفنگ ليل
علوم نظامى : تفنگ مخصوص پرتاب طناب از کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها