معنی و ترجمه کلمه lymphadenitis به فارسی lymphadenitis یعنی چه

lymphadenitis


ورم غده هاى خلطى ،اماس غدد لفناوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها