معنی و ترجمه کلمه lyonnaise به فارسی lyonnaise یعنی چه

lyonnaise


باپياز تهيه شده ،پياز دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها