معنی و ترجمه کلمه lyonnaise به فارسی lyonnaise یعنی چه

lyonnaise


باپياز تهيه شده ،پياز دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها