معنی و ترجمه کلمه lyrae به فارسی lyrae یعنی چه

lyrae


شلياق ،چنگ رومى ،کشف ،سلحفاه اوز،صنج
نجوم : معزفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها