معنی و ترجمه کلمه lyuch law به فارسی lyuch law یعنی چه

lyuch law


قانون ـ فقه : مجازاتى که مردم بدون دادرسى و پيش خود معين مى کنند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها