معنی و ترجمه کلمه m (movement response) به فارسی m (movement response) یعنی چه

m (movement response)


پاسخ حرکت انسان( در رورشاخ)
روانشناسى : پاسخ حرکت انسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها