معنی و ترجمه کلمه m day force به فارسی m day force یعنی چه

m day force


علوم نظامى : نيروهاى تشکيل شونده در هنگام بسيج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها