معنی و ترجمه کلمه m.f.p. به فارسی m.f.p. یعنی چه

m.f.p.


علوم مهندسى : پتانسيل ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها