معنی و ترجمه کلمه m به فارسی m یعنی چه

m


القاگرى متقابل ،سيزدهمين حرف الفباى انگليسى ،مرتبه دوازدهم يا سيزدهم ،هر چيزى بشکل حرف
کامپيوتر : علامت اختصارى مگا به معناى يک ميليون
الکترونيک : مگا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها