معنی و ترجمه کلمه macadam blinding به فارسی macadam blinding یعنی چه

macadam blinding


معمارى : خورده سنگ بخورد راه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها